Tuesday, 5 March 2024

ปิดการถามรหัสผ่าน เวลาแชร์ข้อมูลผ่านวงแลน (LAN) ใน Windows 10

25 Aug 2021
5081

ปกติแล้วในสำนักงานหรือองค์กรมักจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงไฟล์งานเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแชร์ปริ้นเตอร์ แชร์ไฟล์ในเครื่อง แชร์ Folder เป็นต้น โดยปกติแล้วการตั้งค่าการแชร์นั้นจะถูกเปิดรหัสผ่านไว้เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แต่ถ้าเราต้องการที่จะแชร์ข้อมูลใน Windows 10 ผ่านวงแลนนั้นต้องทำการตั้งค่าปิดรหัสผ่านการแชร์เสียก่อน (Turn off password protected sharing) เพื่อไม่ให้มีการถามรหัสผ่าน password เวลาจะเข้าถึงไฟล์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

คำเตือน : การตั้งค่าปิดรหัสผ่านสำหรับแชร์ไฟล์นั้นจะทำให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาแอดหรือเพิ่มเครื่องปริ้นเตอร์และเข้ามาดึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ไปได้หรือถ้าหากเป็นผู้ไม่หวังดีอาจเอาไวรัสมาปล่อยยังเครื่องเราได้ โดยบุคคลที่สามารถทำแบบนี้ได้นั้นจะอยู่ภายในวงแลนเดียวกันกับเรา

ตั้งปิดรหัสผ่านแชร์ไฟล์ (Turn off password protected sharing)

1. เริ่มแรกในช่อง ค้นหา ด้านล่างสุดใกล้ๆ กับปุ่ม Start Menu ให้เราพิมพ์ลงไปว่า Control Panel เมื่อปรากฎขึ้นมาแล้ว ให้คลิกเข้าไปดังรูป

2. ต่อมาเมื่อเข้ามาใน Control Panel แล้วให้คลิกที่ Network and Internet

3. จากนั้นให้เราเข้าไปต่อที่ Network and Sharing Center

4. เมื่อเข้ามายังหน้านี้แล้วให้ดูทางด้านซ้ายมือที่มีลูกศรชี้อยู่แล้วเข้าไปที่ Change advanced sharing settings

5. ให้คลิกที่ All Networks เพื่อจะทำการปิดรหัสผ่าน

6. ให้ดูในส่วนของเมนู Password protected sharing ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้ แล้วเลือกที่ Turn off password protected sharing จากนั้นกด Save changes

เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าปิดรหัสผ่านในการแชร์ไฟล์หรือแชร์ปริ้นเตอร์ เพียงเท่านี้คนอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายวงแลนเดียวกันกับเราก็จะสามารถเข้ามาดึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้และสามารถเพิ่มเครื่องปริ้นเตอร์ (Add Printer) เพื่อทำการติดตั้ง Driver เพื่อที่จะสั่งปริ้นงานได้อีกด้วย นับว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกอีกรูปแบบหนึ่งในการทำงาน

error: Content is protected !!